تشخیص علائم بیماری از روی زبان

تمام اعضاء بدن از طریق رگهای عصبی، عروق و عضله به یکدیگر متصلند. چنانچه خللی در عملکرد یکی از عضوها ایجاد گردد، تغییراتی در عملکرد، و ظاهر دیگر اعضاء به وجود می آید. تشخیص علائم بیماری از روی زبان یکی از راههای متداول در طب سنتی می باشد. راه های دیگری نیز برای تشخیص بیماری […]

بیشتر ببینید