درمان درد رگ سیاتیک

از راه های درمان درد رگ سیاتیک در علوم پزشکی؛ اعم از طب سنتی و نوین بسیار گفته شده که همه آن ها در نوع خود، براساس نحوه رعایت اصول درمان، تاثیر گذار هستند. اگر یکبار علائم درد رگ سیاتیک ظاهر شود و اصول پیشگیرانه رعایت نشود، با وجود درمان، امکان برگشت این عارضه وجود […]

بیشتر ببینید

آرتروز و روماتیسم مفصلی

بیماریهای مفصلی، که شامل آرتروز و روماتیسم مفصلی می شود، در اثر رسوب برخی مواد زائد موجود در بدن، بین مفاصل بوجود می آید. این رسوبات به دلیل فعالیت کم بدنی، مصرف داروهای شیمیایی، غذاهای کنسروی و دیگر مواد تراریخته ایی که این روزها به عنوان غذا استفاده می نماییم، در بدن تشکیل می شوند. […]

بیشتر ببینید