آموزش روابط زناشویی بر اساس مزاج

45,000 تومان

مزاج هر فرد بیانگر خصوصیات اخلاقی و رفتاری اوست. از همین روی در امر ازدواج نقش بسیار تعیین کننده ایی در سلامت روانی محیط خانه دارد.

مقایسه کنید