راههای طبابت و درمان خانگی

جهت پی بردن به راههای طبابت و درمان خانگی بیماری ها در طب، ابتدا باید علت بیماری را تشخیص داد تا بتوان بهتر و ساده تر به درمان پرداخت. در طب سنتی، بیماریها را با نام سوء مزاج می شناسند و هیچ فردی را به عنوان بیمار نباید شناخت. در این طب شریف دو دلیل […]

بیشتر ببینید